IPEMC 2020-ECCE Asia

The 9th International Power Electronics and Motion Control Conference.

http://ipemc2020.com/

City: 
Nanjing
Country: 
China
Date: 
May 31st to June 3rd, 2020
Venue: 

Nanjing International Youth Cultural Centre
Yangzijiang Ave, Jianye
Nanjing, Jiangsu
China